Openingstijden

Het Kroontje is geopend van 7.30 tot 18.30 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Vrijdag zijn wij gesloten.
Tijdens nationale feestdagen is de kinderopvang gesloten.

Tarieven

Wat kinderopvang kost hangt af van uw persoonlijke situatie. U betaalt per 1 januari 2024 bij ons € 10,12 per uur. Dit wordt omgerekend naar een vast bedrag per maand, zodat u elke maand hetzelfde betaalt. Wij zijn 52 weken per jaar open. Het maandbedrag wordt dan bepaald door het aantal dagen per week te vermenigvuldigen met 52 (weken per jaar) en te delen door 12 (maanden).

Dagen/week Prijs/maand Uren/maand
1 € 482,42 47,67
2 € 964,74 95,33
3 € 1447,16 143,00
4 € 1929,58 190,67

Op toeslagen.nl kun je een tegemoetkoming in de kosten voor de opvang aanvragen: de kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze overheidsbijdrage is afhankelijk van het inkomen van jou en je partner samen. Kinderopvangtoeslag kun je met terugwerkende kracht aanvragen, maar alleen binnen drie maanden na de maand dat je kind naar de kinderopvang gaat. Als je langer wacht, krijg je geen toeslag meer. Voor ieder kind vraag je apart toeslag op toeslagen.nl.

Dagindeling

We hanteren met de kinderen een duidelijk dagritme om hen op deze wijze duidelijkheid en structuur te kunnen bieden.
07:30 – 09:00 Binnenkomen, vrij spelen
09:30 Water drinken, koekje en fruit eten
10:00 – 11:30 Speel- en ontdektijd
11:30 Lunch
12:30 Slaaptijd
15:00 Water drinken, cracker en groentesnack eten
15:30 Speel- en ontdektijd
16:30 – 18:30 Ophalen, vrij spelen
Baby’s en zo nodig ook dreumesen, hebben hun eigen ritme wat flesvoeding en slapen betreft. Er wordt gekeken naar de individuele behoeftes van het kind. Tussen het vaste programma door is er ruimte voor eigen spel en activiteiten of worden er gerichte activiteiten aangeboden, zoals knutselen, voorlezen, zingen en spelletjes, vaak rond het thema dat in die periode aan de beurt is. Bij mooi weer gaan we lekker naar buiten. Op vaste tijden en naar behoefte worden de kinderen verschoond en/of gaan ze op het potje of naar het toilet.

Wenperiode

Een goede start vormt voor uw kind en voor uzelf een veilige basis voor het verder verblijf op het kinderdagverblijf. Vandaar dat wij veel waarde hechten aan een zorgvuldige wenperiode. Wij vragen u daarom in de beginperiode tijd vrij te maken om de eerste keer samen met uw kind een uurtje te komen kennismaken in de groep en met de pedagogisch medewerkers. Vanuit de veilige aanwezigheid van de u, als ouder, kan uw kind de nieuwe situatie verkennen.

Vervolgens worden er twee wenafspraken gepland, waarbij u, na de overdracht, even weg gaat en uw kind laat wennen. De eerste wendag duurt een ochtend; de tweede wendag duurt tot ± 15.00 uur. De ervaring leert dat deze gewenningsperiode voor de meeste kinderen goed verloopt, maar afhankelijk van de leeftijd en het karakter van het kind kan de duur van de wenperiode worden aangepast.

Oudercommissie

Kinderopvang Het Kroontje heeft een enthousiaste oudercommissie. De oudercommissie behartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen richting het bestuur en leidinggevenden van Het Kroontje. De commissie adviseert hen over zaken die met de kinderopvang te maken hebben. Ook is de oudercommissie nauw betrokken bij de organisatie van festiviteiten en de ouderavonden.

Voor meer informatie over de oudercommissie kun je contact opnemen via oudercommissie@kdvhetkroontje.nl. Tijdens het eerste wengesprek krijgt u ook meer informatie over de oudercommissie (o.a. het  Oudercommissie Reglement en het Huishoudelijk Reglement van de Oudercommissie). De informatie is uiteraard ook eerder bij ons op te vragen en ligt ter inzage op kantoor.

Belangrijke documenten

De bevindingen van de inspectiebezoeken van de GGD staan in een inspectierapport. Het meest recente inspectierapport kunt u hiernaast bekijken. De rapporten liggen tevens ter inzage op onze vestiging en u kunt ze raadplegen op de site van de gemeente Haarlemmermeer en op de site van het Landelijk Register Kinderopvang. U kunt ons op deze website vinden onder het LRK nummer: 120641343.

Naast het inspectierapport informeren wij u graag over de algemene voorwaarden,
ons huisreglement en onze privacy verklaring.

vlieger
Scroll naar boven