Onze visie

Kinderen zijn een kostbaar geschenk en ieder kind is uniek. Ouders vertrouwen de zorg van hun kind aan ons toe. Dit ziet Christelijk kinderdagverblijf Het Kroontje als een bijzondere taak en wil hier op een goede manier invulling aan geven. Uiteraard krijgen de kinderen de praktische zorg die zij nodig hebben, maar belangrijker nog is dat deze zorg op een liefdevolle manier geboden wordt. Onze gediplomeerde pedagogisch medewerkers kennen de kinderen goed en bouwen een band met de kinderen op. In de opvang staat de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, talenten en kwaliteiten van het kind centraal. Wij hebben daarom aandacht voor de interesses van de kinderen. De kinderen mogen aangeven waar hun wensen en voorkeuren liggen bij de keuze voor activiteiten. Tegelijk willen we de kinderen ook uitdagen om nieuwe activiteiten uit te proberen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Ieder kind is bij ons welkom en wordt gezien en gehoord!

Ons pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleidsplan verwoorden wij onze visie en de doelstellingen. Het beleidsplan vormt een kader waarbinnen het kinderdagverblijf invulling geeft aan de opvang.

In de praktijk wordt er door alle medewerkers gehandeld zoals in dit pedagogisch beleidsplan beschreven is. Eens per jaar en bij iedere wijziging wordt het beleidsplan doorgenomen en besproken met alle medewerkers.

Ons Team

Scroll naar boven